Breaking News

Hukum Berdiri Menunggu Selesainya Azan Pada Solat Jumaat Kemudian Solat Setelahnya

HUKUM BERDIRI MENUNGGU SELESAINYA AZAN PADA SOLAT JUMAAT KEMUDIAN SOLAT SETELAHNYA

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah
Pertanyaan: Fadhilatusy Syaikh, biasanya pada hari jumaat sebagian orang mereka masuk ke masjid tatkala azan sedang dikumandangkan, kemudian mereka berdiri menunggu sampai azan selesai.
Kemudian tatkala khatib memulai khutbahnya, mereka solat (sunnah). Bagaimana hukumnya?
Jawaban:
Sebagian ulama berpendapat seperti ini, iaitu engkau menjawab azan, kemudian setelah itu engkau solat sunnah.
Akan tetapi pendapat ini, pendapat yang lemah.
Pendapat yang rajih, Engkau (langsung) solat sunnah, ini dari 2 sisi :
Bersegera untuk solat, sebagai ganti engkau berdiri untuk menunggu azan selesai.
Kami katakan : bersegeralah untuk solat !!
Untuk engkau bersiap-siap mendengarkan khutbah.
Dikeranakan mendengarkan khutbah lebih penting, dibanding dengan menjawab azan.
Menjawab azan SUNNAH, sedangkan mendengarkan khutbah WAJIB.
Dan perkara wajib didahulukan atas sunnah.
Adapun selain solat jumaat, maka tidak mengapa engkau menjawab azan terlebih dahulu. Supaya tidak luput darimu menjawab azan, kemudian setelah itu engkau solat tahiyyatul masjid.
Silsilah Liqaat Bab al-Maftuh (Liqa 87)
http://forumsalafy.net/?p=8666
Post a Comment