Breaking News

Jika Seseorang Suami Mendapati Isterinya Bersama Lelaki Lain, Bolehkah Membunuhnya?

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

Pertanyaan: Fadhilatus Syaikh, semoga Allah memberi taufik kepada Anda, di dalam Sahih Al-Bukhary disebutkan bahawa Sa’ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata: “Seandainya saya menjumpai seorang lelaki bersama isteri saya, niscaya saya akan membunuhnya dengan pedang bukan dengan bagiannya yang tumpul.” 
Maka Rasulullah sallallahu alaihi was sallam bersabda:
أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ.
“Apakah kalian merasa hairan dengan kecemburuan Sa’ad?! Demi Allah, sungguh saya lebih cemburu dibandingkan Sa’ad, dan Allah lebih cemburu dibandingkan diriku.”  (HR. Al-Bukhary no. 7416 dan Muslim no. 1499 –pent)
Pertanyaannya adalah: apakah ini merupakan persetujuan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi was sallam bagi perkataan Sa’ad, dan apakah seseorang boleh dibunuh (diqisas) jika dia melakukan hal tersebut?
Jawaban:
Hukum asalnya dia boleh dibunuh, kerana tidak bisa menuduh seseorang masuk ke rumahnya lalu membunuhnya kerana cemburu. Yang mungkin terjadi adalah dengan melakukan kelicikan dan menumpahkan darah dengan cara semacam ini, iaitu dengan cara yang licik. Tetapi maksud Rasulullah sallallahu alaihi was sallam mengatakan perkataan ini bagi Sa’ad radhiyallahu anhu, dan Sa’ad memiliki kekhususan, wara’, dan ketakwaan, yang semua ini akan menghalanginya dari menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Kalau tidak demikian, hukum asalnya siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja dan kerana permusuhan, maka dia dibunuh dengan sebab itu atau dihukum qishash jika dia dituntut.
Kerana jika pintu ini dibuka lebar, maka manusia akan melakukan cara-cara yang licik untuk membunuh siapa saja yang mereka inginkan dengan tuduhan semacam ini, iaitu dengan mengatakan: “Dia telah masuk ke rumah saya.” Atau bisa jadi dia sengaja mengundang seseorang dan orang itu memenuhi undangannya, lalu dia pun membunuhnya. Padahal dialah yang mengundangnya dan dia masuk ke rumahnya kerana undangan tersebut. Maka siapa yang akan bisa membongkar keadaan orang semacam ini?! Jadi darah itu terjaga dan haram ditumpahkan dari berbagai kelicikan. Dan bisa juga dipahami dari perkataan Sa’ad maksudnya adalah ketika seseorang membela diri dari penjahat.
Jika ada seorang penjahat ingin merampas hartanya, atau ingin berbuat jahat kepada isterinya, atau ingin membunuhnya, maka ketika itu dia berhak membela diri walaupun harus dengan cara membunuhnya, dan dia tidak dituntut apapun. Membela diri dari penjahat diperbolehkan, dan engkau tidak akan dituntut apapun. Tetapi hal itu jika telah dipastikan bahawa dia adalah penjahat, jika dipastikan dia orang yang berbuat jahat dan bukan sekedar tuduhan saja.
Alih bahasa: Abu Almass
Jum’at, 10 Rajab 1435 H
http://forumsalafy.net/?p=3181
Post a Comment