Breaking News

Hubungan Pra Nikah

HUBUNGAN PRA NIKAH

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah menjawab:
Bila yang dimaksud dengan hubungan sebelum pernikahan itu adalah sebelum dukhul (jima’) setelah dilangsungkannya akad nikah maka tidak ada dosa dalam hubungan tersebut kerana terjadinya setelah akad nikah dan si wanita telah menjadi isterinya walaupun belum terjadi dukhul. Adapun hubungan yang terjalin sebelum akad nikah, di tengah masa pinangan atau sebelum pinangan maka tidak dibolehkan, haram hukumnya. Seorang lelaki tidak diperkenankan bernikmat-nikmat mendengarkan ucapan seorang wanita ajnabiyyah (bukan mahramnya), memandang wajahnya, ataupun berkhalwat (berdua-duaan) dengannya. Nabi Shalallahu’alaihi wa sallam telah bersabda:
“Tidak boleh seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya dan tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya.” [1]
Kesimpulannya, bila seorang lelaki berkumpul dengan seorang wanita setelah terjadi akad nikah maka tidak ada dosa dalam hal ini. Adapun sebelum akad walaupun telah diadakan pinangan dan diterima pinangan tersebut maka tidak boleh, haram hukumnya kerana wanita itu belum menjadi isteri/ mahramnya sampai terjalin akad nikah di antara keduanya.
[Fatawa Al-Mar`ah Al-Muslimah, 2/600]
*****************************
Catatan Kaki:
  1. HR. Al-Bukhari no. 1862 dan Muslim no. 1341
http://forumsalafy.net/?p=8240
Post a Comment